Alla funktioner tillgängliga via ett API
API och automation

Alla funktioner tillgängliga via ett API

Alla InSurveys funktioner finns tillgängliga via ett så kallat application programming interface (API). Ett API gör det möjligt att automatiserat utföra uppgifter från andra system utan att behöva logga in i gränssnittet.

InSurveys grafiska gränssnitt som administratörer och respondenter använder nyttjar samma API som ni som kunder använder för att koppla ihop InSurvey med era egna system. På så sätt kan vi garantera att APIet alltid hålls uppdaterat, säkert och stabilt.

Rätt system till rätt ändamål

Genom att nyttja InSurveys API slipper ni själva bygga en formulär- och analysmotor i era egna system. Låt era system göra det dom är bäst på och lämna formulären och utskicken till InSurvey.

Koppla ihop med ert business intelligence (BI) system

Låt ert BI-system läsa in respondenternas svar från InSurvey. Med respondenternas svar i ert BI-system kan ni få de insikter ni verkligen behöver genom att koppla ihop era övriga datakällor med svaren från era undersökningar.

Automatisera flöden och utskick

I era system inträffar en mängd olika typer av händelser - en kollega börjar, en annan slutar, en evenemangssida skapas upp. Koppla på InSurvey till dessa händelser. Vips så har ni era automatiserade flöden för onboardingenkäter, exitenkäter och evenemangsinbjudningar.

Fyll respondentregister automatiskt

Skicka över era respondenter direkt från CRM-systemet och få respondentregister i InSurvey som alltid är uppdaterade med till exempel alla medarbetare eller kunder. När det sedan är dags att göra en ny undersökning är det bara att skicka ut.

Intresserad av att veta mer?

Boka ett möte med vår Success Manager för att få djupare inblick i vad InSurvey kan göra för er verksamhet!

Boka ett möte

Image Description
Svensk datalagring

Er data lämnar aldrig Sverige

Många undersökningar kan innehålla känsliga personuppgifter. Flertalet marknadsledande verktyg lagrar idag sin data hos de stora molntjänsterna från USA, vilket betraktas som “tredje land” i GDPR-sammanhang och kan innebära risker för att informationen kommer i orätta händer. Med InSurvey lagras all din data på våra servrar i Sverige där vi kan garantera säkerheten.

ISO/IEC 27001:2013-certificad leverantör
Klimatsmart hosting
Enbart svenska underbiträden
Läs mer om vår resa till Sverige
Image Description
Öppet API

Lirar smidigt med era andra system

Slipp onödigt manuellt arbete. Ett heltäckande öppet API gör InSurvey lätt att integrera med era andra verktyg. Hämta kunduppgifter från CRM-systemet? Check! Skicka resultaten rätt in i beslutstödssystemet och kombinera med all annan affärsdata? Check! Något helt annat? Med allra största sannolikhet: Check!

Heltäckande REST-API
Tekniskt stöd vid integration